A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZA PENTRU INGRIJIRI MEDICALE  LA DOMICILIU

1.   Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză și scaun *****

***** Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toți parametrii prevăzuți, respectiv: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză și scaun

2.   Administrarea medicamentelor:

2.1 intramuscular*
2.2 subcutanat*
2.3.intradermic*
2.4 oral
2.5 pe mucoase

* În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.

3.   Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului*/****

* În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
**** Se efectuează sub supravegherea medicului care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

4.   Sondaj vezical şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală ***

*** la barbati se efectuează de către medicul care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri medicale paliative

5.   Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului*/****

* În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
**** Se efectuează sub supravegherea medicului care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

6.   Alimentația enterală pe gastrostomă / sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor

7.   Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv instruirea asiguratului/apartinatorului.

8.   Clismă cu scop evacuator

9.   Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor

10.   Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor

11.   Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie

12.   Îngrijirea plăgilor simple si/sau suprainfectate /suprimarea firelor

13.   Îngrijirea escarelor multiple

14.   Îngrijirea stomelor

15.   Îngrijirea fistulelor

16.   Îngrijirea tubului de dren si instruirea asiguratului

17.   Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului

18.   Monitorizarea dializei peritoneale

19.   Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei**

** Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2 mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi.

29.   Ventilatie noninvaziva ****

**** Se efectueaza sub supravegherea medicului pneumolog sau medicului cu specialitatea anestezie și terapie intensiva care îsi desfasoara activitatea într-o forma legala la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu

30.   Alimentație parenterală – alimentație artificială pe cateter venos central sau periferic****

**** Se efectuează sub supravegherea medicului cu specialitatea anestezie și terapie intensivă care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu /îngrijiri paliative la domiciliu.

Serviciul nu include medicația specifică

31. Kinetoterapie individuala

NOTA 1: Serviciile de la punctele 1 – 31 se acordă de furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu.
NOTA 2: Serviciile de la punctele 1 – 19, 29-31se acordă de furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.
NOTA 3: Serviciile de la punctele 20 și 22 – 28 se acordă de către medicii de specialitate cu atestat îngrijiri paliative.
NOTA 4:Serviciul de la punctul 31 se acorda pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicul de reabilitare medicala care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu.
NOTA 5: Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se acordă în condițiile stabilite prin anexa nr. 31 la ordin.

B. CUM PUTETI BENEFICIA DE SERVICII MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU

Servicii medicale decontate din Fondul de Aigurari sociale de sanatate:

1. Ingrijirile efectuate prin Casa de Asigurari se fac in limita fondurilor alocate de catre aceasta

2. Un asigurat (pacient), are dreptul la 90 zile/an de ingrijiri medicale la domiciliu, in una sau mai multe etape

3. Pacientul trebuie sa fie externat din Spital, iar la externare sa primeasca din partea medicului specialist o recomandare de ingrijiri medicale la domiciliu, care sa contina, durata ingrijirii, ritmicitatea si serviciile medicale

4. Pentru pacientii cu afectiuni neurologice si oncologice, internarea nu este obligatorie, putand beneficia de recomandarea medicului specialist din Ambulatoriul (policlinica) de specialitate

5. Pentru aprobare din partea Casei de Asigurari, pacientul trebuie sa detina urmatoarele acte:

a) Recomandare de la medicul specialist;
b) Bilet de iesire din spital;
c) Cerere catre Casa de Asigurari;
d) Dovada calitatii de asigurat;
e) Act de identitate

6. Serviciile de ingrijire la domiciliu incep cu o zi dupa aprobarea cererii depusa la Casa de Asigurari de catre pacient/apartinatori.

C. CINE POATE BENEFICIA DE INGRIJIRI LA DOMICILIU

Pacientii asigurati in baza unei recomandari medicale:

  • de la medicul specialist la externarea din spital;
  • de la medicul de specialitate din ambulatoriu, nefiind necesară internarea!
  • de la medicul de familie!

În funcţie de gradul de dependenţă, bolnavul poate fi:

  • total dependent – pacientul care nu poate îndeplini trei sau mai multe activităţi zilnice de bază fără ajutorul altei persoane şi are nevoie de îngrijire medicală;
  • parţial dependent – pacientul care nu poate îndeplini cel puţin două activităţi zilnice de bază fără ajutorul altei persoane şi din cauza stării de sănătate are nevoie de îngrijire medicală;
  • independent – pacientul care îndeplineşte activităţile zilnice de bază fără ajutorul altei persoane dar care, datorită afecţiunii cronice acute, necesită următoarele servicii de îngrijire medicală la domiciliu: îngrijirea stomelor, îngrijirea canulei traheale, îngrijirea plăgii postoperatorii şi tratament parenteral.